cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Eelkool


Hiirekese Perekeskuse sünnipäevaruumides alates septembrist, huvi korral registreerumine juhendaja e-posti aadressil!

Teisipäeviti kl 9.00-11.00 

Eelkooli eesmärgiks on tagada lapsele vajalik kooliküpsus kooli minekuks, osalema ootame lapsi vanuses 5.-7. aastat, kellel on koolini kas üks või kaks õppeaastat.

Eelkooli kava:
Emakeeles tegeleme:
• Hääldamise harjutamisega
• Sõnavara laiendamisega
• Grammatikaga
• Tekstist arusaamisega
• Suhtlemisega
• Lugemise ja kirjutamisega

Matemaatikas:
• Arvude järjestamise, rühmitamise ja hulkadega
• Loendamise ja arvutamine
• Orienteerumisega  ruumis ja ajas
• Suuruste ja mõõtmistega
• Tasapinnaliste ja ruumiliste geomeetriliste kujunditega

Loodusloos:
• Enesetutvustusega
• Enese tajumisega sotsiaalsetes rollides
• Tervislike eluviisidega
• Hügieeniga enda sees ja ümber
• Inimkehaga
• Looduskeskkonnaga meie ümber
• Sotsiaalsete oskuste arendamisega

Eelkooli tunde viib läbi õpetaja Keiu Laur.
Keiu enesetutvustus on leitav MTÜ Väike Tõru kodulehelt.

Registreerumine ja informatsioon: telefonil 55578375 või e-mailil: vaiketoru@gmail.com.
Registreerumiseks palume saata lapse nime, sünnikuupäeva, vanema kontaktandmed.

Maksumus ja tasumine: Eelkooli kuutasu on 45 eurot, kui samast perest osaleb eelkoolis rohkem kui üks laps, on tema tasu 30 eurot. Tasumine toimub sularahas või ülekande teel MTÜ Väike Tõru arveldusarvele: a/a EE022200221067163688.

Eelkooli puudutavate küsimuste korral pöörduda õpetaja Keiu Lauri poole.