cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Eelkool


Hiirekese Perekeskuse sünnipäevaruumides

Huvilised on oodatud registreeruma!

Esmaspäeviti kl 09.00-11.00: 6-7 aastased: esimene tund toimub 7.septembril
Kolmapäeviti kl 09.00-10.30: 5-6 aastased: esimene tund toimub 9.septembril

Eelkooli eesmärgiks on tagada lapsele vajalik kooliküpsus kooli minekuks, osalema ootame lapsi vanuses 5-7 aastat, kellel on koolini kas üks või kaks õppeaastat.

Eelkooli kava:
Emakeeles tegeleme:
• Hääldamise harjutamisega
• Sõnavara laiendamisega
• Grammatikaga
• Tekstist arusaamisega
• Suhtlemisega
• Lugemise ja kirjutamisega

Matemaatikas:
• Arvude järjestamise, rühmitamise ja hulkadega
• Loendamise ja arvutamine
• Orienteerumisega  ruumis ja ajas
• Suuruste ja mõõtmistega
• Tasapinnaliste ja ruumiliste geomeetriliste kujunditega

Loodusloos:
• Enesetutvustusega
• Enese tajumisega sotsiaalsetes rollides
• Tervislike eluviisidega
• Hügieeniga enda sees ja ümber
• Inimkehaga
• Looduskeskkonnaga meie ümber
• Sotsiaalsete oskuste arendamisega

Eelkooli tunde viib läbi õpetaja Keiu Laur.

Maksumus ja tasumine: Eelkooli kuutasu on 55 eurot. Tasumine toimub arve alusel OÜ Õpetaja Lauri eelkooli arveldusarvele.  

Õppekava on kinnitatud ja koolituskuludelt saab tulumaksutagastust.
Soodustused lasterikastele ja majanduslikult vähekindlustatud peredele.

Registreerumine ja informatsioon: www.laurieelkool.ee, tel 56821585.

Eelkooli puudutavate küsimuste korral pöörduda õpetaja Keiu Lauri poole.