cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Projektid


Hiirekese Perekeskus turvaliselt ligipääsetavaks
1.mai – 31.oktoober 2019

2019.aasta suvel vahetasime välja kaldtee Perekeskuse trepil ja lisasime juurde trepikäsipuu tagamaks turvaline ligipääs keskusesse. Aitäh kohaliku omaalgatuse programmile toetamaks projekti 750 euroga ja ettevõtet ReFence toodete ja paigalduse eest!

***

Lapsevanemate videokoolitusportaali loomine
1.september 2016 – 31.detsember 2017

Hiirekese Perekeskust pidav MTÜ Hiirekese Mängutuba laiendab oma tegevust väljapoole perekeskuse piire ja viib aasta ja nelja kuu jooksul ellu projekti, mille käigus valmib lapsevanematele suunatud vähemalt 18 loenguga koolitusportaal, milles on videoloengud oma ala parimatelt spetsialistidelt. Põhilised teemad puudutavad laste tervist ja kasvatusmeetodeid, kuid on ka perede üldist toimetulekut toetavaid teemasid. Portaal on mõeldud eesti keelt kõnelevatele alaealiste laste vanematele nende toetamiseks lastega seotud teemadel ja probleemides kasvatades seeläbi perede elujõulisust, toimetulekut ja toetades positiivse vanemluse väljakujunemist. Samuti jõustab portaal lasteasutusi nende tegevuses lapsevanematega.

Põhiliseks kootööpartneriks lapse terviseteemaliste loengute osas on Eesti Lastearstide Selts ja kasvatusteemaliste loengute osas Perekasvatuse Instituut.

Portaal avanes 10.aprillil 2017 ja toimib internetipoe põhimõttel. 2017.aasta lõpuks valmis 19 koolitusvideot ning järgnevatel aastatel suureneb videote arv veelgi vastavalt sellele, mille vastu vanemad ise huvi tunnevad. Tutvu siit: www.vanemakoolitused.ee.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab projekti elluviimist 20 000 euroga. Oleme tänulikud!
Lisainfo: Anneli Pärlin, projektijuht; tel 5270908, anneli@hiirekese.ee

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks

 

 

 

 

***

Tuba puhtaks ja vesi soojaks Hiirekese Perekeskuses
Aprill-september 2016

2016.aasta suvel vahetasime välja Perekeskuse päevinäinud tolmuimeja ja soojaveeboileri, mis suure kasutuse tõttu oli meile väikeseks jäänud. Nüüd ei ole muret, et soe vesi aktiivsel kasutamisel otsa lõppeks. Aitäh kohaliku omaalgatuse programmile, kes projekti 633 euroga toetas!

kop-logo-uus

 

 

 

 

 

***

Hiirekese Perekeskuse köögi sisustamine
Oktoober 2015 – mai 2016

2015.aasta oktoobrist kuni 2016 aasta maikuuni sisustame Hiirekese Perekeskuse köögi. Nüüd on meil kahe keedualaga miniahi, külmik ja hulganisti köögitarvikuid ja väikevahendeid tänu millele saame läbi viia laste kokandusringi. Suur tänu rahastajale, kes toetas projekti 1033 euroga!

KOP logo 2015 kevad

 

 

 

 

 

***

Õhksoojuspumbad Hiirekese Perekeskusele
Juuni-oktoober 2015

2015.aasta suvel teostatud remonditööde käigus uuendasime oma küttelahendust ja läksime elektriküttelt üle õhksoojuspumpade kasutamisele. Ruumidesse paigaldati kaks Daikin õhksoojuspumpa, mille maksumus oli 2980 eurot. Kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest tasuti pumpade eest 2000 eurot, ülejäänud summa kattis ühing omavahenditest.
Hiirekese Perekeskus tänab rahastajat sooja ja ühtlase toatemperatuuri eest!

KOP logo 2015 kevad

 

 

 

 

 

***

Hiirekese Perekeskuse äriplaani elluviimine
Jaanuar-september 2015

2015. aasta esimese üheksa kuu jooksul teostus MTÜ Hiirekese Mängutuba pikalt planeeritud arenguhüpe ehk Hiirekese Mängutoast sai Hiirekese Perekeskus. Uuenenud Perekeskus avati 21. augustil 2015. Avamispäev kajastub Facebooki fotoalbumis.

Projekti tulemusel laiendas ühing tegevuspinda, muutis oma visuaalset identiteeti (uus logo ja koduleht), uuendas atraktsioone (uus ronila ja suurenenud labyroom), andis välja Perekeskuse teenuseid tutvustava infovoldiku, lasi trükkida Perekeskuse juhataja visiitkaardid, viis läbi viis vanemakoolitust ning laiendas avaliku mängimisteenuse mahtu koostöös Keila linna ja Keila vallaga. Samuti alustati projekti tulemusel lühiajalise lapsehoiuteenuse pakkumisega.

Muutuseid ruumides on võimalik näha 2000 fotost kokku pandud filmis. Projekti elluviimist kajastati 9.jaanuari Keila Lehes (lk3) ja 15.mai Harju Elus. Hiirekese Perekeskuse avamine oli 28. augusti Keila Lehe esiküljeuudiseks ja leidis kajastamist 25.septembri Harju Elu esiküljel. Projekti raames avaldati 4 ajalehekuulutust.

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastasid Hiirekese Perekeskuse äriplaani elluviimist summas üle 25 000 euro. Tegemist oli ühega fondi edulugudest, millest tehti omakorda KÜSK-i poolt film.

Hiireke tänab toetajaid ja ootab kõiki väikeseid sõpru endale külla!

744_2027-_VUFi_logo_jpg